https://joie2vivre.org/

פתיחת ספר תהילים חדש

הזן את שמך
אתה רוצה ספר תהילים פתוח עבור:
Enter your phone
לדוגמא: שלום בעולם, לרפאות שרה בת אסתר…
קריאת הסדר תתקיים
בדוק את התאריך “מ” והזן את התאריך “עד”
במהלך תקופה זו, יקרא:
בחר תקופה
התהילים המסומנים יקראו פעם אחת בלבד
אוֹ
התהילים המסומנים יקראו בכל ימות התקופה
מלא את השדות בצורה נכונה
לִפְתוֹחַ
Left Menu Icon